Περί παραχώρησης στάθμευσης ΑΜΕΑ (199/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6870ΩΗΑ-Η0Ξ
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6870ΩΗΑ-Η0Ξ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP