Περί παραχώρησης στάθμευσης ΑΜΕΑ (199/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6870ΩΗΑ-Η0Ξ
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP