Περί παραχώρησης στάθμευσης ΑΜΕΑ (200/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω0Ε8ΩΗΑ-ΖΙ1
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Ε8ΩΗΑ-ΖΙ1"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP