Περί παραχώρησης στάθμευσης ΑΜΕΑ (200/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω0Ε8ΩΗΑ-ΖΙ1
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP