Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΨΦΚ0ΩΗΑ-ΜΘ6
Ημ. Απόφ.: 13/04/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΚ0ΩΗΑ-ΜΘ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP