Περί παραχώρησης των παρακείμενων οδών του Πάρκου Ελευθερίας για χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών (101/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΣΣΘΩΗΑ-ΙΤΥ
Ημ. Απόφ.: 03/07/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP