«Περί παράτασης μισθώσεως του 1ου νηπιαγωγείου Χαλκίδας και του 3ου νηπιαγωγείου Ν. Αρτάκης».

ΑΔΑ: Ω22ΩΩΗΑ-7ΚΞ
Ημ. Απόφ.: 02/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP