Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ”

ΑΔΑ: Ω064ΩΗΑ-ΛΔ3
Ημ. Απόφ.: 04/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP