Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΒΑΑΩΗΑ-9ΩΞ
Ημ. Απόφ.: 12/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP