Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΔΑ: 698ΖΩΗΑ-7Τ3
Ημ. Απόφ.: 10/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP