Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 75ΜΜΩΗΑ-3ΞΡ
Ημ. Απόφ.: 08/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP