Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου παιδικούσταθμού (Φανάρι)»

ΑΔΑ: 7ΑΘ5ΩΗΑ-32Ρ
Ημ. Απόφ.: 19/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP