Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και Δήμου Χαλκίδεων

ΑΔΑ: 6Σ8ΛΩΗΑ-679
Ημ. Απόφ.: 09/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ8ΛΩΗΑ-679"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP