Σε ορθή επανάληψη η 42/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μεταφοράς θέσης περιπτέρου».

ΑΔΑ: ΨΗΡΗΩΗΑ-ΞΩ1
Ημ. Απόφ.: 07/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP