Αντιδήμαρχοι

ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα . 2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. 3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην […]

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Νικόλαος Γεωργαλάς Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην παραγωγή Πτηνοτροφών Τεχνολογίας Pellet με θερμική επεξεργασία, σε αποκλειστική συνεργασία φασόν με μεγάλη πτηνοτροφική εταιρία. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύβοιας και μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Νομού Ευβοίας ΟΛΝΕ σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην […]

ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα 2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. 3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο […]

Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας

Αντιδήμαρχος: Βερονικιάτης Δημήτριος με τις παρακάτω αρμοδιότητες 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα . 2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. 3. […]

ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο Διαμαντής Καρκαντελίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1961. Σπούδασε Φυσικός στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Πρόεδρος του παρτήματος Εύβοιας της ένωσης ελλήνων φυσικών, Πρόεδρος της Ένωσης Φροντιστών Εύβοιας, Γραμματέας του Συλλόγου  Ερ. Αλιεων «Ο Ποσειδων»και είναι υποστηρικτής της  Greenpeace και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος στη Χαλκίδα […]

ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 Διοίκησης, Προσόδων, Οικονομικών, και της Νομικής Υπηρεσίας 2. Μεριμνά για την προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. 3. Συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους, χρηματικούς καταλόγους εσόδων 4. Υπογράφει συμφωνητικά και αποφάσεις: α) ανάθεσης προμηθειών μετά από πρόχειρο διαγωνισμό β) […]

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος  για θέματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: I. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως Προϊστάμενο κατά την έννοια του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ΄του Ν. 3852/10 της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής και της Διεύθυνσης ΚΕΠ. II. Ασκεί την εποπτεία στην οργάνωση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης […]

Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος: Τριανταφύλλου Αθανάσιος με τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας του οποίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει τα κάτωθι: • Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών • Ασκεί τον συντονισμό […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP