Εκτελεστική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής


Με στόχο τη διαφάνεια των δημοτικών δράσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για:

  1. την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
  3. την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς την Οικονομική Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
  4. Επίσης, έχει την ευθύνη για την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  5. Τέλος , η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις των Νομικών Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Κοινοτικών και Τοπικών Συμβουλίων.

 


Πρόεδρος

ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2221355111-2

2221035000

dimarxos@dchalkideon.gr

Μέλη

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Γεωτεχνικής και Πρασίνου

2221025301

2221035000

ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

2221079603

2221079604

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος

Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

2221355104

2221035000

ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

2221351801

2221351865

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

2221351601

2221099666

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης

2221351901

2221041795

ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος

Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2221355109

2221035000

ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος Αυλίδας

2221351707

ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αντιδήμαρχος

Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος

Πολεοδομίας

2221351135

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP