Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης

Αντιδήμαρχος:
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2221351901 2221041795 nikolaos.georgalas@dchalkideon.gr

Ο Νικόλαος Γεωργαλάς Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην παραγωγή Πτηνοτροφών Τεχνολογίας Pellet με θερμική επεξεργασία, σε αποκλειστική συνεργασία φασόν με μεγάλη πτηνοτροφική εταιρία. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύβοιας και μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Νομού Ευβοίας ΟΛΝΕ σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
5. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .
6. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP