Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

Αντιδήμαρχος:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

2221351600-610 2221099666

Γεννήθηκε στα Φύλλα το 1977. Είναι έγγαμος με την Ιωάννα Αγγέλου και έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Διαμένει μόνιμα στην Ανθηδώνα (Λουκίσια).

Απόφοιτος Εκκλησιαστικού Λυκείου. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος και Τοπικός Σύμβουλος από το 2011.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP