Ηλεκτροφωτισμού και Κοιμητηρίων

Αντιδήμαρχος:
ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο Διαμαντής Καρκαντελίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1961. Σπούδασε Φυσικός στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Πρόεδρος του παρτήματος Εύβοιας της ένωσης ελλήνων φυσικών, Πρόεδρος της Ένωσης Φροντιστών Εύβοιας, Γραμματέας του Συλλόγου  Ερ. Αλιεων “Ο Ποσειδων”και είναι υποστηρικτής της  Greenpeace και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος στη Χαλκίδα από το 2010.
Με την υπ’αριθμ. 4019/10-08-18 Απόφαση Δημάρχου όρίστηκε ο κ. Διαμαντής Καρκαντελίδης ως καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα λειτουργίας του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και για θέματα λειτουργίας Κοιμητηριών και του μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Ασκεί την εποπτεία στη λειτουργία του Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού και στη λειτουργία των Κοιμητηρίων
II. Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
III. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στον τομέα του Ηλεκτροφωτισμού και εισηγείται την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Δήμου στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων στον τομέα της Ενέργειας.
IV. Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
V. Συντονίζει τα συνεργεία των Κοιμητηρίων.

Επιπλέον, ο κ. Διαμαντής Καρκαντελίδης ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επιπροσθέτως, θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP