Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος:
ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2221355184 - 22210 79603 2221035000 vasilios.katharosporis@dchalkideon.gr

Ο Βασίλειος Καθαροσπόρης γεννήθηκε το 1955 στη Χαλκίδα, όπου και είναι μόνιμος κάτοικος. Ασχολείται με τα κοινά από το 1999.Έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις ευθύνης του Δήμου και είναι Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας από τον Σεπτέμβριο του 2014. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
3. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
4. Παρακολουθεί τη εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα [ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κλπ.]
5. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
6. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
7. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
8. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης της πόλης.
9. Υπογράφει αποφάσεις απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και ότι αφορά σε αυτές
10. Υπογράφει για το προσωπικό των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, κάρτες εργασίας, μηνιαία προγράμματα εργασίας και χορήγηση αδειών αυτών.
11. Υπογράφει Διαβαθμισμένα έγγραφα που αφορούν θέματα πολιτικής προστασίας.
12. Υπογράφει αναθέσεις συμβάσεων δημοτικών έργων και εργασιών μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος χρηματικού ορίου της απ’ ευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP