Πολεοδομίας

Αντιδήμαρχος:
ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας.
2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Επίσης ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών και αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας κ. Ελευθέριο Λειβαδίτη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP