Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

Αντιδήμαρχος:
ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2221351601 2221099666

 

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στην Αθήνα και έλαβε το πτυχίο του το 1973. Το 1980 κατέστη πτυχιούχος παιδαγωγικών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και ΤΟ 1989 πήρε το μεταπτυχιακό του τίτλο στο τμήμα κοινωνιολογίας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Επί 12 έτη εργάστηκε στο υπουργείο εργασίας και υπηρέτησε ως δ/ντής ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες Ν. Φωκίδας, Ν. Ευρυτανίας και στο ΚΕΤΕΚ Βασιλικού Χαλκίδας. Υπηρέτησε ως καθηγητής  Νομικών και Πολιτικών Επιστημών στο 1ο ΤΕΛ Χαλκίδας και στο Λύκειο Κανήθου ασκώντας και καθήκοντα Υποδιευθυντή. Παρακολούθησε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και  δίδαξε διοίκηση επιχειρήσεων στις σχολές του ΕΟΤ.  Ασχολείται χρόνια με τα κοινά. Το 1998 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Ανθηδώνας. Το 2006 εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ανθηδώνας και το 2010 ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ΣΤ. Ελλάδας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
  • Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
  • Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP