Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Χαλκιδέων ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2013 . Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» στους άξονες προτεραιότητας 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».Στην παρούσα προγραμματική περιόδου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων.