ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΗΣ 18ης -11-2021 , ΩΡΑ 19:00