Λυκόφρονος

/ Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Οδός Λυκόφρονος. (Περιοχή Αγίου Νικολάου. Από το 1900)
Λυκόφρων: Χαλκιδέος τραγικός ποιητής. Έζησε τον -4ο αιώνα και από το -325 εγκαταστάθηκε στην νεοϊδρυθείσα τότε Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έγραψε διάφορες τραγωδίες με τη μορφή δραματικού μονολόγου, με κορυφαία τη σωζόμενη ‘’Αλεξάνδρειά του‘’ της οποίας το περιεχόμενο θεωρείται σκοτεινό και δυσνόητο. Άλλο σημαντικό του έργο είναι η ‘’Κασσάνδρα’’ θέμα της οι τρωικοί ήρωες και η σκληρή τους μοίρα. Γενικά, τα έργα του κρίνονται ως περίπλοκα και απευθυνόμενα στους ιδιαίτερα γραμματισμένους ανθρώπους της εποχής του, από τους οποίους απαιτεί την ενεργοποίηση των ακρότατων ορίων της ευφυΐας των, για την κατανόηση των έργων του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP