Υπηρεσίες

Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION»
Διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον Δήμο Χαλκιδέων
Διαγωνισμός για την προστασία αλσυλίων από πυρκαγιές και την καταπολέμηση πυτιοκάμπης και κλαδέματος υψηλών δέντρων
Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων – κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP