Προμαχώνος

/ Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Οδός Προμαχώνος. (Βούρκος. Από το 1959.)
Προμαχώνας: Προ μάχης, προ έπαλξη, ταμπούρι ευρισκόμενο ενσωματωμένο στο εξωτερικό μέρος του οχυρού – φρουρίου. Αυτό, βεβαίως, συνέβαινε και με το κάστρο της Χαλκίδας, απ’ όπου οι μαχητές πολεμούσαν αμυνόμενοι κατά των πολιορκητών τους, γεγονός που συνέβη και στα 1470, όταν ο Μωάμεθ ο Β’ ήρθε να κυριεύσει την ενετοκρατούμενη Νεγρεπόντε – Χαλκίδα. Εκεί, στον προμαχώνα του παράλιου Βούρκου, που πολιορκήθηκε στενά από τους Τούρκους με τη μεταφορά ισχυρών δυνάμεών από την πλευρά της βοιωτικής πλευράς στον Άγιο Μάρκο μέσω πλωτής γέφυρας κατάλληλα συνδεδεμένων μεταξύ τους των πλοίων καταλήφθηκε η Εύβοια μέχρι το 1830. Συνήφθησαν επικές και πολυαίματες μάχες, με τις Ενετικές δυνάμεις που προστάτευαν την πόλη του Νεγρεπόντε.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP