317/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΨΗΓΑΩΗΑ-ΖΗ5
Ημ. Απόφ.: 21/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΓΑΩΗΑ-ΖΗ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP