Αποφάσεις

Η 618/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας»

ΑΔΑ: Ω60ΟΩΗΑ-ΑΙΔ 23/10/2017

Η 623/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδέσμευσης και επαναδέσμευσης πίστωσης»

ΑΔΑ: Ω3ΜΗΩΗΑ-Ψ6Η 23/10/2017

H 625/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΜΒΚΩΗΑ-ΕΘΞ 20/10/2017

Η 622/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδέσμευση και επαναδέσμευση πίστωσης

ΑΔΑ: 6Ρ35ΩΗΑ-ΕΔΩ 20/10/2017

Η 620/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου

ΑΔΑ: Ω0ΤΔΩΗΑ-Ε4Υ 19/10/2017

H 617/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΕΗ1ΩΗΑ-Ι4Τ 19/10/2017

Η 619/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩΗΑ-Δ39 19/10/2017

H 616/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχη Καραγιάννη

ΑΔΑ: 6ΩΕΟΩΗΑ-5ΤΥ 19/10/2017

H 615/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχη Καραγιάννη

ΑΔΑ: 6ΞΟΧΩΗΑ-ΨΜ9 19/10/2017

Η 614/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχη Καραγιάννη

ΑΔΑ: 6ΥΧΜΩΗΑ-3ΨΛ 19/10/2017

ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η 612/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.969,69 € με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: Ω20ΙΩΗΑ-ΣΧ1 19/10/2017

Η 609/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 302.892,64 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 67ΙΜΩΗΑ-ΑΤΩ 19/10/2017

Η 613/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 956.521,71 € με Φ.Π.Α, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΑΔΑ: 6ΨΦΛΩΗΑ-ΠΨΔ 18/10/2017

Η 611/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 249.892,24 € με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: 7ΑΩΕΩΗΑ-9ΥΞ 18/10/2017

Η 610/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 143.129,38 € με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: 7ΑΖ9ΩΗΑ-Ζ6Ν 18/10/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP