Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα

ΑΔΑ: ΨΛΨΖΩΗΑ-9ΜΧ
Ημ. Απόφ.: 14/05/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΨΖΩΗΑ-9ΜΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP