Αποφάσεις

Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για τη μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩΗΑ-11Τ 29/05/2023

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: Ψ8ΥΨΩΗΑ-ΜΝΠ 29/05/2023

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ

ΑΔΑ: 9Σ28ΩΗΑ-ΞΔ2 29/05/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: 9ΑΠ5ΩΗΑ-ΓΙΨ 29/05/2023

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΝΩΚΩΗΑ-ΓΑΜ 29/05/2023

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ”

ΑΔΑ: 6ΡΑΑΩΗΑ-ΞΧΤ 29/05/2023

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου : ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ

ΑΔΑ: 9ΤΞΜΩΗΑ-Ρ1Φ 29/05/2023

Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ( ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨) ΣΤΙΣ 8&9-8-2020 ”

ΑΔΑ: 656ΦΩΗΑ-61Κ 29/05/2023

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου

ΑΔΑ: 9ΚΡΞΩΗΑ-ΜΒ7 29/05/2023

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας 8& 9-8-20

ΑΔΑ: Ρ7Χ6ΩΗΑ-ΑΨΤ 29/05/2023

Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων με ΑΦΜ 997591353 κατά την περίοδο 2023-2024

ΑΔΑ: 9ΕΑ5ΩΗΑ-4ΞΒ 26/05/2023

Περί Β΄ κατανομής έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 901ΖΩΗΑ-ΩΧ2 26/05/2023

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ (Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)

ΑΔΑ: Ψ0ΕΖΩΗΑ-ΧΞΒ 25/05/2023

Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ.αρ. 143/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΑΟΥΩΗΑ-3ΦΛ 24/05/2023

Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2023 (υπ.αρ. 142/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 9Φ9ΞΩΗΑ-8Φ1 24/05/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP