Αποφάσεις

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ »

ΑΔΑ: Ω1ΚΣΩΗΑ-ΜΗΑ 23/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΚΣΩΗΑ-ΜΗΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρακτικού ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 6Κ1ΜΩΗΑ-ΤΦ1 23/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ1ΜΩΗΑ-ΤΦ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2020

ΑΔΑ: ΩΛ4ΤΩΗΑ-ΩΙ0 21/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛ4ΤΩΗΑ-ΩΙ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019»

ΑΔΑ: Ω0ΠΤΩΗΑ-ΖΘΜ 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΠΤΩΗΑ-ΖΘΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019»

ΑΔΑ: ΨΗΟ5ΩΗΑ-Υ7Τ 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΟ5ΩΗΑ-Υ7Τ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019»

ΑΔΑ: 6028ΩΗΑ-Γ9Γ 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6028ΩΗΑ-Γ9Γ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: »Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε. Ληλαντίων»

ΑΔΑ: 6ΓΠΤΩΗΑ-2ΧΣ 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΠΤΩΗΑ-2ΧΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

ΑΔΑ: Ω727ΩΗΑ-0Χ0 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω727ΩΗΑ-0Χ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο :Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς

ΑΔΑ: ΩΖΖΨΩΗΑ-ΤΗΘ 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΖΨΩΗΑ-ΤΗΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 9ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019»(201/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: ΨΥΤ2ΩΗΑ-39Ε 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΤ2ΩΗΑ-39Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί αποδοχής και υπογραφής της παράτασης του Συμβατικού χρόνου της σύμβασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», έως 26-02-2021 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού

ΑΔΑ: 96ΦΠΩΗΑ-92Χ 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΦΠΩΗΑ-92Χ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΗΔΧΩΗΑ-059 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΔΧΩΗΑ-059?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 48/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: Ω9Ρ3ΩΗΑ-55Ο 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9Ρ3ΩΗΑ-55Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού εκπροσώπου στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος «Φο. Σ.Δ.Α.».

ΑΔΑ: Ω6ΞΖΩΗΑ-ΥΡΡ 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΞΖΩΗΑ-ΥΡΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική επιτροπή, στις περιπτώσεις που αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

ΑΔΑ: ΨΞΡΓΩΗΑ-Τ90 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΡΓΩΗΑ-Τ90?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP