Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: ΩΚΓΩΩΗΑ-Η07 15/06/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 66/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΟΜΚΩΗΑ-ΠΔ3 15/06/2018

4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: ΨΟΟ2ΩΗΑ-ΦΚΗ 15/06/2018

10. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 (308/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΤΤΝΩΗΑ-Γ24 15/06/2018

1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 7ΝΥΝΩΗΑ-Δ0Χ 15/06/2018

Περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης , Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. (ΦΕΚ 1417Β΄- 25/4/18).

ΑΔΑ: 6ΥΙ6ΩΗΑ-ΞΜΖ 15/06/2018

9. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά το σχολικό έτος 2017-18 και 2018-19»

ΑΔΑ: Ψ9ΕΡΩΗΑ-ΞΚΜ 14/06/2018

Περί χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006

ΑΔΑ: 6Γ74ΩΗΑ-ΑΕΟ 14/06/2018

Περί ανταλλαγής έκτασης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης στη θέση ΜΠΑΡΙΑΜ- ΑΓΑ με δημοτική έκταση στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.(23/18 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης)

ΑΔΑ: Ω0Ζ4ΩΗΑ-ΦΧ8 14/06/2018

Περί έγκρισης του από 06/06/2018 Πρακτικού Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ.1525/06-06-2018 Απόφαση Επίταξης και ορισμού Επιτροπής προεκτίμησης ζημιών ακινήτων του Υπ. ΥΠΟME. που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα και είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6633ΩΗΑ-ΠΔ3 12/06/2018

Περί «AΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)».

ΑΔΑ: ΩΨ2ΞΩΗΑ-ΕΥΑ 29/05/2018

Περί «ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 – 2015” ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)».

ΑΔΑ: ΩΑΜΦΩΗΑ-ΙΘΙ 29/05/2018

Περί κατανομής πιστώσεων στην Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας και Β΄Βάθμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΑΔΑ: 6ΜΕΩΩΗΑ-ΗΡΠ 18/05/2018

Περί εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος (κυλικείο) που βρίσκεται εντός των συγκροτημάτων της αγοράς χονδρικού εμπορίου.(74/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας)

ΑΔΑ: 6ΒΑ9ΩΗΑ-Ξ2Η 17/05/2018

Περί εκμίσθωσης τριών (3) ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης .(25/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης)

ΑΔΑ: ΩΜ4ΤΩΗΑ-ΩΟΑ 17/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP