Αποφάσεις

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων

ΑΔΑ: Ψ0Ι3ΩΗΑ-69Ν 15/10/2018

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννας

ΑΔΑ: Ψ09ΧΩΗΑ-Ε3Φ 15/10/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό του οικ. Έτους 2016

ΑΔΑ: ΩΣΞΞΩΗΑ-8Σ3 15/10/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 32458)

ΑΔΑ: 69ΝΗΩΗΑ-61Α 15/10/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 33371)

ΑΔΑ: 6Σ48ΩΗΑ-Π2Δ 15/10/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 36955)

ΑΔΑ: 64ΟΚΩΗΑ-3Ρ2 15/10/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 36976)

ΑΔΑ: ΨΡ5ΕΩΗΑ-ΥΓΘ 15/10/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 103/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό του οικ. Έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 67ΣΙΩΗΑ-Γ5Φ 12/10/2018

Περί έγκρισης πρακτικού ονομαστοδοσίας οδών και πλατιών

ΑΔΑ: ΩΩΒΝΩΗΑ-5ΩΡ 12/10/2018

Περί καθορισμού κωδικού ως δεκτικό

ΑΔΑ: Ψ34ΨΩΗΑ-Δ16 12/10/2018

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΔΑ: Ω7ΤΤΩΗΑ-Α4Χ 12/10/2018

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ -ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΩΡ88ΩΗΑ-ΩΗΔ 12/10/2018

Περί άδειας κοπής δέντρου στην οδό Αργυροκαστρίτου 25 στη Χαλκίδα (208/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ1ΟΑΩΗΑ-Χ8Ο 10/10/2018

Περί άδειας κοπής πεύκων εντός του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Βασιλικού (202/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω975ΩΗΑ-ΦΟ6 10/10/2018

Περί παραχώρησης στάθμευσης ΑΜΕΑ (200/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω0Ε8ΩΗΑ-ΖΙ1 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP