Αποφάσεις

Περίέγκρισηςδιενέργειας προμηθειών

ΑΔΑ: 6ΖΦ3ΩΗΑ-ΙΝΛ 19/05/2017

Περί έγκρισης ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

ΑΔΑ: 6ΒΗ2ΩΗΑ-Φ13 19/05/2017

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέωντου Δήμου του ΓεωργίουΤζοβλά

ΑΔΑ: 7ΛΑ5ΩΗΑ-Ρ84 19/05/2017

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέωντου Δήμου της Βασιλικής Κοκορίκου

ΑΔΑ: 7ΘΨΛΩΗΑ-Π23 19/05/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου παιδικούσταθμού (Φανάρι)»

ΑΔΑ: 7ΑΘ5ΩΗΑ-32Ρ 19/05/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΙΑΤΡΕΙΟΥΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΚΑ»

ΑΔΑ: ΩΒΑΗΩΗΑ-ΛΥΣ 19/05/2017

Περί συγκρότησης τετραμελούς οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»

ΑΔΑ: 7Η8ΙΩΗΑ-ΓΔΒ 19/05/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβήςτου έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: ΩΝΥ9ΩΗΑ-ΠΤ1 19/05/2017

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ»

ΑΔΑ: ΩΜ1ΡΩΗΑ-ΑΥ0 19/05/2017

Περί έγκρισης 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “ Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης-Πράξη Εφαρμογής Μελέτης Αναθεώρησης, σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας’’(101/17απόφαση Επιτροπής ΠοιότηταςΖωής)

ΑΔΑ: 64ΞΣΩΗΑ-ΞΟΗ 18/05/2017

Περί έγκρισης και παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο ποσού 14000 ευρώ με ΦΠΑ του μελετητή Μιχαήλ Ανδρούλη (82/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Ε7ΞΩΗΑ-ΜΙΡ 18/05/2017

Περί αιτήματος παραχώρησης αδιαθέτου οικοπέδου στη συνοικία Η΄ Χαλκίδας(81/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 6ΔΨΨΩΗΑ-ΩΩΤ 18/05/2017

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου :ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝ.ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΝΣΞΩΗΑ-Λ3Μ 18/05/2017

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΡΤΑΩΗΑ-ΕΧΕ 18/05/2017

Περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το έτος2017 (Α.Δ.Σ. 391/2016καιαπόφαση ΟικονομικήςΕπιτροπής 706/16)

ΑΔΑ: 6ΖΒΠΩΗΑ-322 18/05/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP