Αποφάσεις

Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ. (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 62Ζ8ΩΗΑ-Ρ1Δ 03/08/2020

Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης

ΑΔΑ: ΩΩ7ΥΩΗΑ-ΑΒΒ 03/08/2020

Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω389ΩΗΑ-ΔΚΣ 03/08/2020

Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”.

ΑΔΑ: 9ΩΕ9ΩΗΑ-3ΡΣ 03/08/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΔΑ: ΨΩΚ6ΩΗΑ-ΣΗΒ 03/08/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΗΡΙΩΗΑ-9Σ3 03/08/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ε6ΚΩΗΑ-Υ39 03/08/2020

Περί γνωμοδότησης του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο. Σ.Δ.Α

ΑΔΑ: Ψ9ΕΡΩΗΑ-Α2Η 31/07/2020

Περί αντικατάστασης μέλους από το Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Χαλκίδας και από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΤ2ΧΩΗΑ-1ΙΡ 23/07/2020

Περί εκμίσθωσης τριών καταστημάτων που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων Α(Α1), Γ (Γ16, Γ18) της αγοράς χονδρικού εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος – Σφαγεία) Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΙ0ΝΩΗΑ-14Γ 14/07/2020

Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 109/20 ΑΔΣ που αφορά τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΘΘΙΩΗΑ-000 13/07/2020

Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2020 (137/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΤΙΝΩΗΑ-Ζ89 13/07/2020

Περί αναθεώρησης χρήσεων του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας (υπ. αρ. 59/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Ξ7ΟΩΗΑ-ΖΜΨ 13/07/2020

Περί αναθεώρησης χρήσεων του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας (υπ. αρ. 75/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 680ΗΩΗΑ-ΑΧ6 13/07/2020

Περί διόρθωσης της με αριθμό 310/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση αδιαθέτου οικοπέδου η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν 179/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπ. αρ. 34/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 97ΧΒΩΗΑ-4ΨΨ 13/07/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP