Αποφάσεις

Περί αποδοχής – Γ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: Ψ9ΔΥΩΗΑ-86Κ 26/09/2022

Περί εκπόνησης της «Μελέτης πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 63ΧΞΩΗΑ-Β9Α 08/09/2022

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

ΑΔΑ: 973ΩΩΗΑ-ΜΥ9 30/08/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΥΡΓΩΗΑ-428 25/08/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΡΒΜΩΗΑ-Κ0Η 25/08/2022

Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΨ27ΩΗΑ-7ΘΙ 25/08/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας της 08 & 09-08-20»

ΑΔΑ: 61ΕΨΩΗΑ-ΕΦ6 25/08/2022

Περί τροποποίησης του άρθρου 28 του κανονισμού των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων (403/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΗΥ0ΩΗΑ-7ΜΝ 24/08/2022

Περί έγκρισης εργασιών διαμόρφωσης της στροφής Τσεκούρα και έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (υπ. αρ. 162/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΝΦΔΩΗΑ-ΨΜΝ 24/08/2022

Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 391/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 9ΚΒ9ΩΗΑ-Ο3Π 23/08/2022

Περί απόφασης για την έγκριση παραχώρησης του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου Νέας Λαμψάκου στον Σύλλογο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Επιμορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου Χαλκίδας» για τη διεξαγωγή της ετήσιας καλοκαιρινής εκδήλωσης του, από το Σάββατο 20/8/2022 έως και την Κυριακή 21/8/2022 (υπ. αρ. 60/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΑΔΑ: ΨΠΒ4ΩΗΑ-ΑΔ9 18/08/2022

Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 336/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΑ91ΩΗΑ-ΩΣ4 05/08/2022

Περί πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Αβάντων και τμήματος της Λεωφόρου Χαϊνά και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως (υπ. αρ. 141/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΔ04ΩΗΑ-Υ7Υ 05/08/2022

Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της (υπ. αρ. 142/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΜΨ3ΩΗΑ-4Γ4 05/08/2022

Περί παραχώρησης σχολικών χώρων (υπ. αρ. 12/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΔΑ: Ω2ΔΞΩΗΑ-ΕΗ1 04/08/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP