Αποφάσεις

Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΑ0ΦΩΗΑ-ΓΡΚ 21/07/2021

Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΠΒ7ΩΗΑ-Κ9Η 21/07/2021

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: ΨΘΧ7ΩΗΑ-ΑΒΑ 20/07/2021

Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 90/21 ΑΔΣ που αφορά τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΤΟΙΩΗΑ-5ΚΛ 20/07/2021

Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9Λ07ΩΗΑ-9Σ9 13/07/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

ΑΔΑ: Ψ5ΗΜΩΗΑ-ΡΟ6 08/07/2021

Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 28/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα για το έτος 2021. (υπ αρ. 105/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 63ΡΦΩΗΑ-Ψ05 08/07/2021

Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 33/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΜΟΑΩΗΑ-ΗΦΦ 07/07/2021

Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 32/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 95Ψ3ΩΗΑ-ΟΜ8 07/07/2021

Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΔΑ: ΨΣΒΨΩΗΑ-ΠΔ0 07/07/2021

Περί αποδοχής και υπογραφής της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού

ΑΔΑ: 66ΜΨΩΗΑ-48Ο 30/06/2021

Περί αποδοχής και υπογραφής της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.

ΑΔΑ: 6Λ3ΩΩΗΑ-ΕΤ3 30/06/2021

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου ΟΤΕ ΑΕ (υπ. αρ. 74/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΓΜΗΩΗΑ-1ΡΕ 28/06/2021

Περί μετακίνησης Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου Κοινότητας Χαλκίδας (υπ. αρ. 95/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 930ΣΩΗΑ-Χ3Λ 28/06/2021

28. Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 84/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω1ΞΞΩΗΑ-Χ10 28/06/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP