Αποφάσεις

Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: 6ΤΙΖΩΗΑ-6ΕΞ 15/10/2020

Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης σεισμών, με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: 6ΘΩ0ΩΗΑ-ΥΡ7 15/10/2020

Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 344/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: 69Λ8ΩΗΑ-ΜΜΨ 13/10/2020

Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων A΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 343/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: ΨΗΦΘΩΗΑ-4ΩΝ 13/10/2020

Περί ορισμού επιτροπής ελέγχου παιδότοπων σύμφωνα με την υπ. αρ. 43650/2019 Κ.Υ.Α. άρθρο 12

ΑΔΑ: ΨΒ5ΒΩΗΑ-ΒΟΛ 08/10/2020

Περί ονομασίας πάρκου (χώρου πρασίνου) εντός του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Κανήθου “Τάσος Καμπούρης” σε “Πάρκο Ραφαήλ Σκεμπέ”

ΑΔΑ: 6Ρ67ΩΗΑ-ΑΓΟ 08/10/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»

ΑΔΑ: ΩΑ4ΛΩΗΑ-ΑΕΚ 06/10/2020

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση χωνευτηρίου Κοιμητηρίου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 66ΓΘΩΗΑ-Ρ6Σ 06/10/2020

Περί 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση μαντρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 6473ΩΗΑ-Ψ2Γ 06/10/2020

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσίας»

ΑΔΑ: ΩΣΤΣΩΗΑ-7ΥΑ 06/10/2020

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη, καθώς και της οδού Αγγελάτου»

ΑΔΑ: 6ΡΤΝΩΗΑ-466 06/10/2020

Περί Διενέργειας φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισμού και προφορικού για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συλλογής οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων- επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. και ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση εκποίησης, κινητών πραγμάτων (εγκαταλελειμμένων οχημάτων)

ΑΔΑ: 641ΖΩΗΑ-ΑΑ4 06/10/2020

Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)» (υπ. αρ. 50/2020 απόφαση ΔΣ του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ )

ΑΔΑ: 612ΔΩΗΑ-Η4Β 06/10/2020

Περί έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)» (υπ. αρ. 55/2020 απόφαση ΔΣ του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ )

ΑΔΑ: ΩΡ2ΦΩΗΑ-Ψ7Ρ 06/10/2020

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΩΜΕ3ΩΗΑ-ΘΔΟ 06/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP