ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: ΨΒΗ2ΩΗΑ-ΒΒΘ
Ημ. Απόφ.: 06/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΗ2ΩΗΑ-ΒΒΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP