Αποφάσεις

Απόφαση ΕΕ Δήμου Χαλκιδέων για Τροποποίηση Επιχ. Προγρ. (αγροτική οδοποιία)

ΑΔΑ: 6Ω67ΩΗΑ-9Χ6 11/10/2017

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. – αποφ. 4-2017

ΑΔΑ: 7ΥΖΙΩΗΑ-Α5Ι 18/09/2017

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής

ΑΔΑ: 7Ι9ΝΩΗΑ-5ΔΕ 05/09/2017

Απόφαση ΕΕ για προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018

ΑΔΑ: 78ΔΟΩΗΑ-Α5Χ 28/08/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 7ΥΞ4ΩΗΑ-1ΑΦ 25/08/2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2-2017 για τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018

ΑΔΑ: 7ΞΚΝΩΗΑ-ΞΞ8 01/08/2017

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ (Ορθή επανάληψη)

ΑΔΑ: ΩΨΨΥΩΗΑ-Μ7Δ 20/07/2017

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ

ΑΔΑ: 721ΑΩΗΑ-Φ9Θ 19/07/2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΔΓΒΩΗΑ-ΝΨΜ 16/06/2017

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων 2017-2019

ΑΔΑ: ΩΞ5ΤΩΗΑ-ΠΗ5 20/04/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: 7ΝΛ5ΩΗΑ-Α3Φ 19/04/2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2017

ΑΔΑ: 6ΧΔΥΩΗΑ-4Φ6 11/04/2017

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2017

ΑΔΑ: 6ΩΥ2ΩΗΑ-Θ6Χ 14/03/2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΔΑ: 662ΩΩΗΑ-5ΛΖ 14/03/2017

Αναπληρωτές Ληξίαρχοι Δήμου Χαλκιδέων 2017

ΑΔΑ: 6ΥΚΛΩΗΑ-ΚΔ3 13/03/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP