Αποφάσεις

Η με αριθμό 195-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:

ΑΔΑ: 6ΕΖΖΩΗΑ-8ΚΟ 17/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 671ΨΩΗΑ-Ψ74 17/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 6Μ8ΥΩΗΑ-Ε0Ο 17/06/2021

Η με αριθμό 219-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Εν μέρει τροποποίηση της 196/2021 ΑΟΕ.”

ΑΔΑ: Ψ9ΜΝΩΗΑ-ΗΡΗ 14/06/2021

Η με αριθμό 216/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3 για το ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας»>

ΑΔΑ: 6ΠΦΑΩΗΑ-ΚΔΣ 14/06/2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΩΖΗΩΩΗΑ-44Ω 11/06/2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΩΝΙΩΗΑ-ΣΞ7 11/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ; «Έγκριση 1ου Πρακτικού ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού.: 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α. με ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 489/27-10-2020».

ΑΔΑ: 6ΧΨ9ΩΗΑ-ΖΗ5 10/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΕΕΑ

ΑΔΑ: ΨΥΧΡΩΗΑ-ΜΘΡ 10/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΤΥΜ

ΑΔΑ: 6ΡΘΓΩΗΑ-8ΣΜ 10/06/2021

Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Open Mall) ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ»

ΑΔΑ: 60ΛΗΩΗΑ-Υ33 10/06/2021

Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικής κοινότητας Αγ. Νικολάου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.532.258,07€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.900.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΑΔΑ: Ψ8Ζ0ΩΗΑ-5ΝΓ 09/06/2021

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.

ΑΔΑ: Ψ8ΘΑΩΗΑ-ΦΩΩ 08/06/2021

“Ορισμός υπολόγου Διομήδη Τσομώκου και απόδοση μέχρι 01/8/2021”

ΑΔΑ: 9ΩΞ2ΩΗΑ-ΖΘΤ 08/06/2021

“Ορισμός υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου (ΧΑΔΑ ΑΥΛΙΔΑΣ) με απόδοση μέχρι 20/8/2021”

ΑΔΑ: ΩΦΑΘΩΗΑ-ΖΑΡ 08/06/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP