Αποφάσεις

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκιδέων 2018

ΑΔΑ: 6ΠΗ4ΩΗΑ-Ρ0Γ 13/08/2018

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7Σ6ΝΩΗΑ-ΜΥ5 13/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 55, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΜΧΓΩΗΑ-Ν7Υ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 55, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΟΠΒΩΗΑ-ΤΟΜ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ω1ΧΖΩΗΑ-56Λ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 50- Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΥΨΥΩΗΑ-Γ2Φ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ 25, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛΔΟΩΗΑ-ΑΡ6 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 7- ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓΞΗΩΗΑ-ΩΔΠ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 7- ΣΟΥΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 73Σ6ΩΗΑ-Φ21 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40- ΔΡΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΩΕΛΩΗΑ-ΤΘΔ 09/08/2018

5η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΩΝΠ7ΩΗΑ-4Τ0 07/08/2018

Ορθή επανάληψη Απόφασης Εκτ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για τεχνικό πρόγραμμα 2019 – ΤΕΛΙΚΗ

ΑΔΑ: 9ΓΑΕΩΗΑ-Λ3Χ 31/07/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΨΒ6ΨΩΗΑ-1ΟΒ 31/07/2018

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΨΤΧΩΗΑ-Ζ5Μ 31/07/2018

Συμπληρωματική απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες

ΑΔΑ: Ψ9Μ4ΩΗΑ-ΓΓΖ 18/07/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP