Αποφάσεις

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 26-28 Φεβρουαρίου

ΑΔΑ: Ω9ΡΕΩΗΑ-ΡΣΝ 26/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 14ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 642ΜΩΗΑ-ΚΤΙ 25/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σχολικών μονάδων 25-2-20

ΑΔΑ: 63Ο4ΩΗΑ-ΔΩΝ 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΓΜΩΗΑ-ΜΨΖ 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΓΥΚΩΗΑ-ΚΕ3 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ω0Ξ1ΩΗΑ-ΛΦΜ 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΩΞΒΓΩΗΑ-ΒΞΡ 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΩΔΠ1ΩΗΑ-ΔΕ5 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΡΗΟΩΗΑ-ΤΜ0 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 6ΚΗΚΩΗΑ-ΙΨΑ 25/02/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ω3Θ1ΩΗΑ-0ΩΑ 25/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω69ΑΩΗΑ-6ΡΟ 25/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων 24-2-2020

ΑΔΑ: 6ΑΧΤΩΗΑ-ΥΜΕ 25/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Ν. Λαμψάκου – 19ου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ5ΚΡΩΗΑ-ΙΣΙ 21/02/2020

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σχολικών μονάδων – 21-2-20

ΑΔΑ: ΩΨΓ3ΩΗΑ-65Ω 21/02/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP