Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων για ορισμό χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο

ΑΔΑ: 6Σ9ΑΩΗΑ-3Τ8
Ημ. Απόφ.: 16/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ9ΑΩΗΑ-3Τ8"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP