Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων για Συγκρότηση Επιτροπής (επανασύνδεσης ρεύματος – συμπληρωματική)

ΑΔΑ: ΩΧ2ΥΩΗΑ-72Ψ
Ημ. Απόφ.: 10/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP