Απόφαση Δημάρχου επιβολής μέτρων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΠΕΦΩΗΑ-ΒΝ9
Ημ. Απόφ.: 23/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΕΦΩΗΑ-ΒΝ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP