Απόφαση Δημάρχου λόγω πλημμυρών

ΑΔΑ: 9ΠΟ6ΩΗΑ-ΤΨ0
Ημ. Απόφ.: 20/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΟ6ΩΗΑ-ΤΨ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP