Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, αρμοδιότητας Κτηματικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: 6Η54ΩΗΑ-ΒΑΩ
Ημ. Απόφ.: 11/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η54ΩΗΑ-ΒΑΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP