Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω7Η2ΩΗΑ-ΞΒΡ
Ημ. Απόφ.: 10/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7Η2ΩΗΑ-ΞΒΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP