Χορήγηση πρ. άδειας γήπεδο Αφρατίου

ΑΔΑ: ΩΧ1ΑΩΗΑ-3ΕΧ
Ημ. Απόφ.: 24/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ1ΑΩΗΑ-3ΕΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP