Έγκριση Κατάστασης Νο 13 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων

ΑΔΑ: Ω99ΟΩΗΑ-4ΜΓ
Ημ. Απόφ.: 18/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω99ΟΩΗΑ-4ΜΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP