ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο 9 ΚΑΙ Νο 10 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 9-8-2020

ΑΔΑ: Ω2Λ9ΩΗΑ-4Χ7
Ημ. Απόφ.: 14/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2Λ9ΩΗΑ-4Χ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP