Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την ενίσχυση των πληγέντων, βάσει της ΚΥΑ 90719-2020

ΑΔΑ: 9ΘΓ9ΩΗΑ-9ΓΩ
Ημ. Απόφ.: 31/03/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΓ9ΩΗΑ-9ΓΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP