ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΦΕΡΟΥ)

ΑΔΑ: 65ΚΧΩΗΑ-ΓΒΨ
Ημ. Απόφ.: 28/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΚΧΩΗΑ-ΓΒΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP