Η 100/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΡ1ΛΩΗΑ-0ΔΡ
Ημ. Απόφ.: 28/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ1ΛΩΗΑ-0ΔΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP