Η 101/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας».

ΑΔΑ: Ψ4ΙΨΩΗΑ-5ΓΠ
Ημ. Απόφ.: 21/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΙΨΩΗΑ-5ΓΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP