Η 102/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: Ψ52ΥΩΗΑ-4ΩΠ
Ημ. Απόφ.: 21/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ52ΥΩΗΑ-4ΩΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP