Η 108/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 5ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6ΖΤΓΩΗΑ-ΝΣ7
Ημ. Απόφ.: 23/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΤΓΩΗΑ-ΝΣ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP