Η 110/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για πληρωμή δαπάνης μετατόπισης στύλου στήριξης του δικτύου Ο.Τ.Ε. στη Ν. Αρτάκη».

ΑΔΑ: ΩΞΒ8ΩΗΑ-2ΙΥ
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP