Η 114/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: Ω643ΩΗΑ-ΜΑΓ
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP