Η 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: ».

ΑΔΑ: Ψ9ΚΡΩΗΑ-720
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΚΡΩΗΑ-720"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP