Η 116/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4843».

ΑΔΑ: Ω3ΨΧΩΗΑ-241
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP